Caleb Agbede Iye

Kiniun Eya Judah – Caleb Agbede Iye (Mp3 and Lyrics)

Kiniun Eya Judah by Caleb Agbede Iye Mp3 and Lyrics

Download Kiniun Eya Judah Mp3 by Caleb Agbede Iye

Kiniun Eya Judah Lyrics by Caleb Agbede Iye

Body (solo)
Kiniun eya Judah
Mowole fun yin
Mowole lati okan mi wa
Yee ye a ye

Hook (solo)
Aaah aah ah 2ce

Body (solo)
Kiniun eya Judah
Mowole fun yin
Mowole lati okan mi wa
Yee ye a ye

Chant (solo)
Eh ehe
Ehe eh
Ehe eh
Ah aha ah ah
Eh ehe
Ehe eh
Ehe eh
Ah aha ah ah

Body (solo)
Kiniun eya Judah
Mowole fun yin
Mowole lati okan mi wa
Yee ye a ye

Hook (harmony)
Aaah aah ah 6ce

Body (harmony)
Kiniun eya Judah
Mowole fun yin
Mowole lati okan mi wa
Yee ye a ye
Kiniun eya Judah
Mowole fun yin
Mowole lati okan mi wa
Yee ye a ye

Chant (harmony)
Eh ehe
Ehe eh
Ehe eh
Ah aha ah ah
Eh ehe
Ehe eh
Ehe eh
Ah aha ah ah

Body (harmony)
Kiniun eya Judah
Mowole fun yin
Mowole lati okan mi wa
Yee ye a ye

Bridge
Ki la f’oba pe
Oba o, oba’alase oba
Ki la f’oba pe
Oba o, oba’alase oba

Chant (harmony)
Eh ehe
Ehe eh
Ehe eh
Ah aha ah ah
Eh ehe
Ehe eh
Ehe eh
Ah aha ah ah

Body (harmony)
Kiniun eya Judah
Mowole fun yin
Mowole lati okan mi wa
Yee ye a ye

Kiniun eya Judah
Awole fun yin
Awole lati okan wa wa
Yee ye a ye

Chant (harmony)
Eh ehe
Ehe eh
Ehe eh
Ah aha ah ah
Eh ehe
Ehe eh
Ehe eh
Ah aha ah ah

Body (harmony)
Kiniun eya Judah
Awole fun yin
Awole lat’okan wa wa
Yee ye a ye

Chant (harmony)
Eh ehe
Ehe eh
Ehe eh
Ah aha ah ah
Eh ehe
Ehe eh
Ehe eh
Ah aha ah ah

Body (harmony)
Kiniun eya Judah
Awole fun yin
Awole lat’okan wa wa
Yee ye a ye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *