Joyous Celebration Songs

Oh Ngiyazi – Joyous Celebration (Audio, Video and Lyrics)

Oh Ngiyazi by Joyous Celebration Audio, Video and Lyrics

Joyous Celebration Songs

Video : Oh Ngiyazi by Joyous Celebration

Audio : Oh Ngiyazi by Joyous Celebration

Oh Ngiyazi Lyrics by Joyous Celebration

Oh ngiyazi ngingubani kuy’ uJesu
O ngiyazi ngingani kuy’ uJesu
Vesi number 1 kwabaseRoma 8
Akusekh’ ukulandwa kubo abakuJesu
Vesi number 7 kumaHubo 4
Ungigcwalisile ngayo injabulo
Oho oho oho oho
Ungigcwalisile ngayo injabulo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *